Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Førde

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1948 1
Branntakstar 1949 4-5
Branntakstar 1950 70-71
Branntakstar 1951 288-289
Rundskriv 380
Autorisasjon 1948 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-27401/0012/L0003
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Førde 0012: Branntrygding
L0003: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 3 /1948 - 1951 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger