Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Førde

Branntrygding
Register A, Å upaginert
Register B-C upaginert
Register D-G upaginert
Register H-J upaginert
Register K-M upaginert
Register N-O upaginert
Register P-R upaginert
Register S-V upaginert
Register X-Ø upaginert
Branntakstar 1879 1a
Branntakstar 1880 3b-4a
Branntakstar 1881 8b-9a
Branntakstar 1882 16b-17a
Branntakstar 1883 25b-26a
Branntakstar 1884 32b-33a
Branntakstar 1885 44b-45a
Branntakstar 1886 69b-70a
Branntakstar 1887 81b-82a
Branntakstar 1888 88b-89a
Branntakstar 1889 100b-101a
Branntakstar 1890 118b-119a
Branntakstar 1891 126b-127a
Branntakstar 1892 136b-137a
Branntakstar 1893 142b-143a
Branntakstar 1894 150b-151a
Branntakstar 1895 161b-162a
Branntakstar 1899 163b-164a
Branntakstar 1902 164b-165a
Branntakstar 1903 167b-168a
Branntakstar 1905 169b-170a
Branntakstar 1906 171b-172a
Branntakstar 1908 173b-174a
Branntakstar 1909 174b-175a
Branntakstar 1911 176b-177a
Branntakstar 1914 178b-179a
Branntakstar 1915 179b-180a
Branntakstar 1916 183b-184a
Branntakstar 1917 189b-190a
Branntakstar 1918 196b-197a
Branntakstar 1919 199b-200a
Branntakstar 1920 202b-203a
Branntakstar 1921 212b-213a
Branntakstar 1922 228b-229a
Autorisasjon 1879 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-27401/0012/L0002
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Førde 0012: Branntrygding
L0002: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 2 /1879 - 1922 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger