Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Førde

Branntrygding
Register upaginert
Branntakstar 1846 1a
Branntakstar 1847 16b-17a
Branntakstar 1850 20b-21a
Branntakstar 1854 21b-22a
Branntakstar 1855 23b-24a
Branntakstar 1856 26b-27a
Branntakstar 1857 45b-46a
Branntakstar 1858 47b-48a
Branntakstar 1859 55b-56a
Branntakstar 1860 57b-58a
Branntakstar 1861 58b-59a
Branntakstar 1862 64b-65a
Branntakstar 1863 67b-68a
Branntakstar 1864 71b-72a
Branntakstar 1865 76b-77a
Branntakstar 1866 82b-83a
Branntakstar 1867 90b-91a
Branntakstar 1868 92b-93a
Branntakstar 1869 133b-134a
Branntakstar 1870 137b-138a
Branntakstar 1871 139b-140a
Branntakstar 1872 143b-144a
Branntakstar 1873 153b-154a
Branntakstar 1874 155b-156a
Branntakstar 1875 161b-162a
Branntakstar 1876 168b-169a
Branntakstar 1877 176b-177a
Branntakstar 1878 224b-225a
Branntakstar 1879 242b-243a
Autorisasjon 1845 262b
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-27401/0012/L0001
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Førde 0012: Branntrygding
L0001: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 1 /1846 - 1879 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger