Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Fjaler

Branntrygding
Branntakstar 1846 1a
Branntakstar 1847 6b-7a
Branntakstar 1853 7b-8a
Branntakstar 1855 9b-10a
Branntakstar 1856 10b-11a
Branntakstar 1859 17b-18a
Branntakstar 1860 18b-19a
Branntakstar 1861 20b-21a
Branntakstar 1862 26b-27a
Branntakstar 1863 28b-29a
Branntakstar 1864 33b-34a
Branntakstar 1868 34b-35a
Branntakstar 1870 55b-56a
Branntakstar 1871 58b-59a
Branntakstar 1872 59b-60a
Branntakstar 1873 66b-67a
Branntakstar 1874 68b-69a
Branntakstar 1876 69b-70a
Branntakstar 1877 71b-72a
Branntakstar 1878 82b-83a
Branntakstar 1879 83b-84a
Branntakstar 1880 90b-91a
Branntakstar 1881 93b-94a
Branntakstar 1882 97b-98a
Branntakstar 1883 99b-100a
Branntakstar 1884 104b-105a
Branntakstar 1885 107b-108a
Branntakstar 1886 111b-112a
Branntakstar 1887 119b-120a
Branntakstar 1888 121b-122a
Branntakstar 1889 125b-126a
Register 126b-127a
Autorisasjon 1845 128b
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-27201/0012/L0001
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Fjaler 0012: Branntrygding
L0001: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 1 /1846 - 1889 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger