Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Eid

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1896 1
Branntakstar 1897 4-5
Branntakstar 1899 8-9
Branntakstar 1904 16-17
Branntakstar 1906 20-21
Branntakstar 1908 24-25
Branntakstar 1913 28-29
Branntakstar 1916 32-33
Branntakstar 1917 36-37
Branntakstar 1918 52-53
Branntakstar 1920 56-57
Branntakstar 1929 68-69
Branntakstar 1932 72-73
Branntakstar 1933 76-77
Branntakstar 1934 100-101
Branntakstar 1935 116-117
Branntakstar 1936 136-137
Branntakstar 1937 212-213
Branntakstar 1938 248-249
Branntakstar 1939 268-269
Branntakstar 1940 316-317
Branntakstar 1942 324-325
Branntakstar 1943 336-337
Branntakstar 1945 340-341
Autorisasjon 1894 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-27001/0012/L0007
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Eid 0012: Branntrygding
L0007: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 7 /1896 - 1929 - Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger