Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Eid

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1952 1
Branntakstar 1953 62-63
Branntakstar 1954 126-127
Branntakstar 1955 194-195
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-27001/0012/L0006
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Eid 0012: Branntrygding
L0006: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 6 /1952 - Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger