Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Eid

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1922 1
Branntakstar 1923 4-5
Branntakstar 1924 16-17
Branntakstar 1925 30-31
Branntakstar 1926 36-37
Branntakstar 1927 58-59
Branntakstar 1928 68-69
Branntakstar 1929 70-71
Branntakstar 1930 82-83
Branntakstar 1931 86-87
Branntakstar 1932 142-143
Branntakstar 1933 146-147
Branntakstar 1934 154-155
Branntakstar 1935 156-157
Branntakstar 1936 160-161
Branntakstar 1937 186-187
Branntakstar 1938 196-197
Branntakstar 1939 204-205
Branntakstar 1940 222-223
Branntakstar 1941 236-237
Branntakstar 1942 244-245
Branntakstar 1943 270-271
Branntakstar 1944 274-275
Branntakstar 1945 282-283
Branntakstar 1946 294-295
Branntakstar 1947 304-305
Branntakstar 1948 372-373
Branntakstar 1949 454-455
Branntakstar 1950 510-511
Autorisasjon 1920 580
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-27001/0012/L0004
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Eid 0012: Branntrygding
L0004: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 4 /1922 - 1950 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger