Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Eid

Branntrygding
Branntakstar 1881 1a
Branntakstar 1882 2b-3a
Branntakstar 1883 13b-14a
Branntakstar 1884 22b-23a
Branntakstar 1885 29b-30a
Branntakstar 1886 30b-31a
Branntakstar 1887 32b-33a
Branntakstar 1888 36b-37a
Branntakstar 1889 40b-41a
Branntakstar 1890 46b-47a
Branntakstar 1891 51b-52a
Branntakstar 1892 54b-55a
Branntakstar 1893 55b-56a
Branntakstar 1894 63b-64a
Branntakstar 1895 84b-85a
Branntakstar 1896 91b-92a
Branntakstar 1898 92b-93a
Branntakstar 1899 94b-95a
Branntakstar 1900 98b-99a
Branntakstar 1901 102b-103a
Branntakstar 1902 106b-107a
Branntakstar 1903 110b-111a
Branntakstar 1904 112b-113a
Branntakstar 1906 115b-116a
Autorisasjon 1881 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-27001/0012/L0002
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Eid 0012: Branntrygding
L0002: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 2 /1881 - 1906 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger