Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Eid

Branntrygding
Branntakstar 1846 1a
Branntakstar 1847 9b-10a
Branntakstar 1848 11b-12a
Branntakstar 1850 12b-13a
Branntakstar 1851 14b-15a
Branntakstar 1855 16b-17a
Branntakstar 1856 19b-20a
Branntakstar 1857 29b-30a
Branntakstar 1859 30b-31a
Branntakstar 1860 32b-33a
Branntakstar 1861 33b-34a
Branntakstar 1862 45b-46a
Branntakstar 1863 48b-49a
Branntakstar 1863-1864 52b-53a
Branntakstar 1865 53b-54a
Branntakstar 1866 54b-55a
Branntakstar 1867 63b-64a
Branntakstar 1868 74b-75a
Branntakstar 1869 92b-93a
Branntakstar 1871 97b-98a
Branntakstar 1872 98b-99a
Branntakstar 1873 107b-108a
Branntakstar 1875 109b-110a
Branntakstar 1877 111b-112a
Branntakstar 1878 117b-118a
Branntakstar 1879 118b-119a
Branntakstar 1880 122b-123a
Branntakstar 1881 125b-126a
Autorisasjon 1845 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-27001/0012/L0001
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Eid 0012: Branntrygding
L0001: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 1 /1846 - 1881 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger