Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Davik

Branntrygding
Branntakstar 1950 1
Branntakstar 1951 8-9
Branntakstar 1952 20-21
Branntakstar 1953 24-25
Autorisasjon 1950 upaginert
Kildeinformasjon
SAB/A-26801/0012/L0005
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Davik 0012: Branntrygding
L0005: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 5/1950 - 1953 - Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger