Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Davik

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar Skjema nr. 1 1894 1
Branntakstar Skjema nr. 1 1895 4-5
Branntakstar Skjema nr. 1 1896 8-9
Branntakstar Skjema nr. 1 1898 12-13
Branntakstar Skjema nr. 1 1899 20-21
Branntakstar Skjema nr. 2 1896 200-201
Branntakstar Skjema nr. 2 1898 204-205
Branntakstar Skjema nr. 2 1899 208-209
Branntakstar Skjema nr. 2 1900 212-213
Branntakstar Skjema nr. 2 1903 216-217
Branntakstar Skjema nr. 2 1911 220-221
Branntakstar Skjema nr. 2 1915 228-229
Autorisasjon 1894 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26801/0012/L0004
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Davik 0012: Branntrygding
L0004: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 4 /1894 - 1915 - Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger