Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Davik

Branntrygding
Branntakstar 1950 1
Branntakstar 1951 12-13
Branntakstar 1952 24-25
Branntakstar 1953 52-53
Branntakstar 1955 62-63
Autorisasjon 1950 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26801/0012/L0003
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Davik 0012: Branntrygding
L0003: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 3 /1950 - 1955 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger