Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Bremanger

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Register upaginert
Branntakstar 1943 1
Branntakstar 1944 24-25
Branntakstar 1945 60-61
Branntakstar 1946 76-77
Branntakstar 1947 92-93
Branntakstar 1948 100-101
Branntakstar 1949 112-113
Branntakstar 1950 152-153
Autorisasjon 1941 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-26701/0012/L0009
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Bremanger 0012: Branntrygding
L0009: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 9 /1943 - 1950 - Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger