Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Bremanger

Branntrygding
Branntakstar 1954-1955 1
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26701/0012/L0006
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Bremanger 0012: Branntrygding
L0006: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 6 /1954 - 1955 Sogn og Fjordane fylke
Bremanger komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger