Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Bremanger

Branntrygding
Branntakstar 1951-1954 1
Kildeinformasjon
SAB/A-26701/0012/L0005
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Bremanger 0012: Branntrygding
L0005: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 5/1951 - 1954 Sogn og Fjordane fylke
Bremanger komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger