Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Bremanger

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1949-1950 1
Branntakstar 1951-1952 216-217
Autorisasjon 1949 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26701/0012/L0004
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Bremanger 0012: Branntrygding
L0004: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 4 /1949 - 1952 Sogn og Fjordane fylke
Bremanger komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger