Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Bremanger

Branntrygding
Branntakstar 1947-1949 1
Autorisasjon 1944 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26701/0012/L0003
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Bremanger 0012: Branntrygding
L0003: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 3 /1947 - 1949 Sogn og Fjordane fylke
Bremanger komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger