Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Bremanger

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1879-1880 1a
Branntakstar 1881-1890 26b-27a
Branntakstar 1891-1900 77b-78a
Branntakstar 1901-1910 82b-83a
Branntakstar 1911-1920 83b-84a
Branntakstar 1921-1930 94b-95a
Branntakstar 1931-1940 118b-119a
Branntakstar 1941-1947 128b-129a
Register 186b-187a
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26701/0012/L0002
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Bremanger 0012: Branntrygding
L0002: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 2 /1879 - 1947 Sogn og Fjordane fylke
Bremanger komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger