Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Bremanger

Branntrygding
Branntakstar 1846-1850 1a
Branntakstar 1851-1860 4b-5a
Branntakstar 1861-1870 18b-19a
Branntakstar 1871-1878 66b-67a
Register 125b-126a
Autorisasjon 1845 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26701/0012/L0001
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Bremanger 0012: Branntrygding
L0001: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 1 /1846 - 1878 Sogn og Fjordane fylke
Bremanger komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger