Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Borgund

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Register upaginert
Branntakstar 1937 1
Branntakstar 1938 8-9
Branntakstar 1939 20-21
Branntakstar 1940 32-33
Branntakstar 1941 40-41
Branntakstar 1943 44-45
Branntakstar 1944 60-61
Branntakstar 1945 76-77
Branntakstar 1946 80-81
Branntakstar 1948 88-89
Branntakstar 1949 100-101
Branntakstar 1951 116-117
Branntakstar 1952 124-125
Branntakstar 1953 128-129
Autorisasjon 1937 500
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26601/0012/L0004
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Borgund 0012: Branntrygding
L0004: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 4 /1937 - 1953 - Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger