Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Borgund

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar Skjema nr. 1 1903 1
Branntakstar Skjema nr. 1 1927 4-5
Branntakstar Skjema nr. 1 1928 8-9
Branntakstar Skjema nr. 1 1930 12-13
Branntakstar Skjema nr. 1 1932 20-21
Branntakstar Skjema nr. 1 1933 24-25
Branntakstar Skjema nr. 1 1935 56-57
Branntakstar Skjema nr. 1 1937 60-61
Branntakstar Skjema nr. 2 1903 200-201
Branntakstar Skjema nr. 2 1909 204-205
Autorisasjon 1894 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26601/0012/L0003
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Borgund 0012: Branntrygding
L0003: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 3 /1903 - 1937 - Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger