Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Balestrand

Branntrygding
Branntakstar 1866 upaginert
Branntakstar 1868 2-3
Branntakstar 1874-1877 8-9
Branntakstar 1878 10-11
Branntakstar 1880 12-13
Branntakstar 1880-1882 14-15
Branntakstar 1882-1885 16-17
Branntakstar 1886 18-19
Branntakstar 1887 20-21
Branntakstar 1888 24-25
Branntakstar 1889 26-27
Branntakstar 1889-1891 32-33
Branntakstar 1891-1893 34-35
Branntakstar 1896 36-37
Branntakstar 1896-1898 38-39
Branntakstar 1898-1902 40-41
Branntakstar 1903 42-43
Branntakstar 1903-1905 44-45
Branntakstar 1906 46-47
Branntakstar 1907 50-51
Branntakstar 1908 54-55
Branntakstar 1910 56-57
Branntakstar 1911 60-61
Branntakstar 1911-1913 64-65
Branntakstar 1914 66-67
Branntakstar 1915 68-69
Branntakstar 1916 70-71
Branntakstar 1917 72-73
Branntakstar 1920 74-75
Branntakstar 1921 76-77
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26501/0012/L0001
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Balestrand 0012: Branntrygding
L0001: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 1 /1866 - 1921 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger