Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Aurland

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1916-1920 1
Branntakstar 1921-1922 360-361
Register 500
Autorisasjon 1916 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26401/0012/L0006
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Aurland 0012: Branntrygding
L0006: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 6 /1916 - 1922 Sogn og Fjordane fylke
Aurland komm.
Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger