Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Aurland

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar Skjema nr. 1 1895-1900 1
Branntakstar Skjema nr. 1 1901-1909 160-161
Branntakstar Skjema nr. 2 1896-1900 400-401
Branntakstar Skjema nr. 2 1901-1910 452-453
Branntakstar Skjema nr. 2 1911 568-569
Register 600
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26401/0012/L0004
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Aurland 0012: Branntrygding
L0004: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 4 /1895 - 1911 Sogn og Fjordane fylke
Aurland komm.
Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger