Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Aurland

Branntrygding
Branntakstar 1917-1920 0a
Branntakstar 1921-1930 50
Branntakstar 1931-1940 190
Takst over krigsskade 1940 238
Branntakstar 1931-1940 240
Takst over krigsskade 1940 245
Branntakstar 1931-1940 247
Branntakstar 1941-1944 250
Takst over krigsskade 1940 252
Branntakstar 1941-1944 253
Autorisasjon 1916 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26401/0012/L0003
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Aurland 0012: Branntrygding
L0003: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 3 /1917 - 1944 Sogn og Fjordane fylke
Aurland komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger