Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Aurland

Branntrygding
Branntakstar 1873-1880 1a
Branntakstar 1881-1890 41b-42a
Branntakstar 1891-1900 141b-142a
Branntakstar 1901-1910 210b-211a
Branntakstar 1911-1917 252b-253a
Autorisasjon 1872 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26401/0012/L0002
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Aurland 0012: Branntrygding
L0002: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 2 /1873 - 1917 Sogn og Fjordane fylke
Aurland komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger