Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Askvoll

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Branntakstar 1950 1
Branntakstar 1951 32-33
Branntakstar 1952 40-41
Branntakstar 1953 104-105
Branntakstar 1954 188-189
Branntakstar 1955 264-265
Autorisasjon 1950 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-26301/0012/L0006
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Askvoll 0012: Branntrygding
L0006: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 6 /1950 - 1955 Sogn og Fjordane fylke
Askvoll komm.
Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger