Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Askvoll

Branntrygding
Tittelblad upaginert
Register upaginert
Branntakstar 1940 1
Branntakstar 1939 4-5
Branntakstar 1940 8-9
Branntakstar 1941 16-17
Branntakstar 1942 28-29
Branntakstar 1943 32-33
Branntakstar 1944 40-41
Branntakstar 1945 44-45
Branntakstar 1946 60-61
Branntakstar 1947 72-73
Branntakstar 1948 80-81
Branntakstar 1949 84-85
Autorisasjon 1939 500
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Bergen SAB/A-26301/0012/L0005
Lenke til Arkivportalen
Lensmannen i Askvoll 0012: Branntrygding
L0005: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 5 /1940 - 1949 Sogn og Fjordane fylke
Askvoll komm.
Skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger