Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Christie, Wilhelm Frimann Koren

Korrespondanse m.m
Etikett og innholdsfortegnelse 2
Dagbok 1815 Omslag og løse vedlegg 3
Dagbok 1815 mai 6
Dagbok 1815 juni 15
Dagbok 1815 juli 32
Dagbok 1815 august 54
Dagbok 1815 september 74
Dagbok 1815 oktober 90
Stortingssaker 1815-1816 Omslag 105
Stortingssaker 1815-1816 E3a: Reglementet 106
Stortingssaker 1815-1816 E3b: Diettpenger 112
Stortingssaker 1815-1816 E3c: Grunnlovsforslag av Schiøtz, Stort.s sammens. 129
Stortingssaker 1815-1816 E3d: Reglement for Riksretten 145
Stortingssaker 1815-1816 E3e: Høyesterett 159
Stortingssaker 1815-1816 E3f: Stortingets åpning 168
Stortingssaker 1815-1816 E3g: Stortingets oppløsning 177
Stortingssaker 1815-1816 E3h: Notater fra presidentstolen 183
Stortingssaker 1815-1816 Stortingets avslutning 211
Stortingssaker 1815-1816 E3i: Riksakten og Sverige 218
Stortingssaker 1815-1816 E3j: Protokoll-komiteen 239
Stortingssaker 1815-1816 E3k: "Lowzow" - fra Karl Johan til Essen 255
Stortingssaker 1815-1816 E3l: Oppgjør med Danmark 261
Stortingssaker 1815-1816 E3m: Ordener - norsk ridderorden 267
Stortingssaker 1815-1816 E3n: Flagget 272
Stortingssaker 1815-1816 E3o: Verneplikt 277
Stortingssaker 1815-1816 E3o: Nordlandshandel 300
Stortingssaker 1815-1816 E3p: Pengevesen og Norges Bank 304
Stortingssaker 1815-1816 E3q: Landskatten og skatteloven 539
Stortingssaker 1815-1816 E3r: Budsjettet, statslån 553
Stortingssaker 1815-1816 E3s: Gasjer, pensjoner og apanasjer 558
Stortingssaker 1815-1816 E3t: Geistlige lønninger 573
Stortingssaker 1815-1816 E3u: Benefisert gods 581
Stortingssaker 1815-1816 E3v: Friskyss 587
Stortingssaker 1815-1816 E3w: Matrikler 602
Stortingssaker 1815-1816 E3x: Sagbruk 610
Stortingssaker 1815-1816 E3y: Krokskogen 615
Stortingssaker 1815-1816 E3z: Vallø og Modum 620
Stortingssaker 1815-1816 E3ø: Postvesen 626
Stortingssaker 1815-1816 Lovkomiteen 635
Kommisjoner og ubesvarte brev E4 641
Forslag: Anordn. for Stortingets innvortes politi 711
Christies referat av stortingsforhandl. 1815-1816 738
Kildeinformasjon
RA/PA-0014/F/L0005
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Christie, Wilhelm Frimann Koren F: Korrespondanse m.m
L0005:
Annen kilde nr. 5/1815 - 1816 - Christies dagbok 23/5-23/10 1815: trykt i Hist. Tidsskrift 4. R. I. Andre papirer vedk. Stortinget i 1815-1816: delvis benyttet av M. Birkeland i Hist. Skrifter I. Dagbøker Eidsvollsmenn Eidsvoll 1814 Privatarkiver Personarkiver