Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Christie, Wilhelm Frimann Koren

Korrespondanse m.m
Etikett og innholdsfortegnelse 2
Løse dokumenter 3
Christies papirer fra Riksforsamlingen på Eidsvoll Omslag 5
Christies papirer fra Riksforsamlingen på Eidsvoll D1a: Oversikt over representantene 6
Christies papirer fra Riksforsamlingen på Eidsvoll D1b: "Om Norges Selvstændighed ..." 9
Christies papirer fra Riksforsamlingen på Eidsvoll D1d: Christies anmerkninger til grunnlovsutkastet 22
Christies papirer fra Riksforsamlingen på Eidsvoll D1e: Konseptprotokoll for Riksforsamlingen 54
Christies papirer fra Riksforsamlingen på Eidsvoll D1f: Debatten og voteringene 96
Christies papirer fra Riksforsamlingen på Eidsvoll D1g, h: Konseptnotater som Riksforsamlingens sekr. 128
Christies papirer fra Riksforsamlingen på Eidsvoll D1i, k, l: Diverse 137
Christies papirer fra Riksforsamlingen på Eidsvoll D1m, n, o: Diverse 141
Christies papirer fra englandsferden 1814 Omslag 148
Christies papirer fra englandsferden 1814 D2a: Christies egenhendige dagbok 149
Christies papirer fra englandsferden 1814 D2b, c, d: Fullmakt, instruksjon, forskuddsanvisn. 158
Christies papirer fra englandsferden 1814 D2e: Brevveksling med britiske myndigheter 168
Christies papirer fra englandsferden 1814 D2f: Brevveksling med Macfarlane og Donovan 180
Christies papirer fra 1. overord. Storting 1814 Omslag 198
Christies papirer fra 1. overord. Storting 1814 D3a: Ekstrakt fra The Times 26. sept. 1814 199
Christies papirer fra 1. overord. Storting 1814 D3b: Ed 200
Christies papirer fra 1. overord. Storting 1814 D3c 202
Christies papirer fra 1. overord. Storting 1814 D3d 205
Christies papirer fra 1. overord. Storting 1814 D3e 210
Christies papirer fra 1. overord. Storting 1814 D3f 211
Christies papirer fra 1. overord. Storting 1814 D3g 212
Christies papirer fra 1. overord. Storting 1814 D3h 216
Christies papirer fra 1. overord. Storting 1814 D3i 218
Christies papirer fra 1. overord. Storting 1814 D3k 220
Christies papirer fra 1. overord. Storting 1814 D3l 221
Christies papirer fra 1. overord. Storting 1814 D3m 223
Christies papirer fra 1. overord. Storting 1814 D3n 225
Christies papirer fra 1. overord. Storting 1814 D3o 229
Christies papirer fra 1. overord. Storting 1814 D3p: Nor - et dikt av Esaias Tegnér 232
Christies papirer fra 1. overord. Storting 1814 D3q 239
Christies papirer fra stockholmsferden 1814 Omslag 240
Christies papirer fra stockholmsferden 1814 D4a, b, c: Stortingsbesl., kongens svar, kgl. res. 242
Christies papirer fra stockholmsferden 1814 D4d: Christies taler ved audiensen 253
Christies papirer fra stockholmsferden 1814 D4e, f, g, h: Gaver, dagbok, sanger, innbydelser 264
Christies papirer fra stockholmsferden 1814 D4i: Regnskap over utlegg 291
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/PA-0014/F/L0004
Lenke til Arkivportalen
Christie, Wilhelm Frimann Koren F: Korrespondanse m.m
L0004:
Annen kilde nr. 4/1814 - Christies papirer fra 1814 vedk.: Riksforsamlingen, Englandsreisen, det overordentlige Storting, Stockholmsferden. Jfr. dagboken fra 1814, Universitetsbiblioteket i Bergen, ms. 186a, trykt i "Norske Samlinger" II. Reiseberetninger Brev og korrespondanse Eidsvollsmenn Eidsvoll 1814 Sverige Privatarkiver Personarkiver