Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Risør tollsted

Skipsmåling og skipsregistrering, Målte og hjemmehørende fartøyer
Erklæringer om eiendomsrett til skip 1861-1876 2
Av- og tilgang 1880-1911 130
Journalsaker 1938-1946 1938 280
Journalsaker 1938-1946 1939 294
Journalsaker 1938-1946 1940 312
Journalsaker 1938-1946 1941 314
Journalsaker 1938-1946 1942 329
Journalsaker 1938-1946 1943 351
Journalsaker 1938-1946 1944 374
Journalsaker 1938-1946 1945 391
Journalsaker 1938-1946 1946 419
Journalsaker 1947-1952 1947 454
Journalsaker 1947-1952 1948 479
Journalsaker 1947-1952 1949 513
Journalsaker 1947-1952 1950 543
Journalsaker 1947-1952 1951 559
Journalsaker 1947-1952 1952 571
Journalsaker 1953-1957 1953 600
Journalsaker 1953-1957 1954 616
Journalsaker 1953-1957 1955 650
Journalsaker 1953-1957 1956 663
Journalsaker 1953-1957 1957 681
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand SAK/1351-0010/H/Ha/L0320
Lenke til Arkivportalen
Risør tollsted H: Skipsmåling og skipsregistrering
Ha: Målte og hjemmehørende fartøyer
L0320: Skipsregisteret. Journalsaker
Tollmateriale nr. 320/1861 - 1957 - Skipsregisteret, journalsaker 1938-1957. Av- og tilgang 1880-1911. Erklæringer om eiendomsrett til skip 1861-1876. Regnskap og skatt Båter og skip Statlige arkiver Tollvesen