Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Lillesand tollsted

Skipsmåling og skipsregistrering, Målte og hjemmehørende fartøyer
Målebrev 1894-1898 2
Innleverte målebrev 1809-1836 585
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand SAK/1351-0008/H/Ha/L0429
Lenke til Arkivportalen
Lillesand tollsted H: Skipsmåling og skipsregistrering
Ha: Målte og hjemmehørende fartøyer
L0429: Målebevis
Tollmateriale nr. 429/1894 - 1923 - Målebevis 1894-1923. Regnskap og skatt Båter og skip Statlige arkiver Tollvesen