Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Lillesand tollsted

Skipsmåling og skipsregistrering, Målte og hjemmehørende fartøyer
Fortegnelse over hjemmehørende skip før 1853 Arendal 1
Fortegnelse over hjemmehørende skip før 1853 Grimstad 24
Fortegnelse over hjemmehørende skip før 1853 Lillesand 34
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand SAK/1351-0008/H/Ha/L0224
Lenke til Arkivportalen
Lillesand tollsted H: Skipsmåling og skipsregistrering
Ha: Målte og hjemmehørende fartøyer
L0224: Fortegnelse over hjemmehørende skip i Arendal, Grimstad og Lillesand tollsteder
Tollmateriale nr. 224/1853 - Fortegnelse over hjemmehørende skip i Arendal, Grimstad og Lillesand tollsteder før 1853. Regnskap og skatt Båter og skip Statlige arkiver Tollvesen