Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Grimstad tollsted

Skipsmåling og skipsregistrering, Målte og hjemmehørende fartøyer
Journal over fartøyer 1881-1920 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand SAK/1351-0006/H/Ha/L0125
Lenke til Arkivportalen
Grimstad tollsted H: Skipsmåling og skipsregistrering
Ha: Målte og hjemmehørende fartøyer
L0125: Journal over målte fartøyer
Tollmateriale nr. 125/1881 - 1920 - Journal over målte fartøy 1881-1920. Regnskap og skatt Båter og skip Statlige arkiver Tollvesen