Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Arendal tollsted

Skipsmåling og skipsregistrering, Målte og hjemmehørende fartøyer
Målebrev 1832-1878 2
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Kristiansand SAK/1351-0003/H/Ha/L0901
Lenke til Arkivportalen
Arendal tollsted H: Skipsmåling og skipsregistrering
Ha: Målte og hjemmehørende fartøyer
L0901: Målebrev
Tollmateriale nr. 901/1832 - 1878 - Målebrev 1832-1878. Regnskap og skatt Båter og skip Statlige arkiver Tollvesen