Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Stattholderembetet 1810-1814, 2. kontor (Kontor B)

Referatprotokoller (RPB)
Referatprotokoll Autorisasjon 1b-2a
Referatprotokoll Innkommet desember Snr. 1-82 2b-3a
Referatprotokoll Innkommet januar Snr. 83-154 33b-34a
Referatprotokoll Innkommet februar Snr. 155-223 66b-67a
Referatprotokoll Innkommet mars Snr. 224-329 upaginert
Referatprotokoll Innkommet april Snr. 330-347 upaginert
Referatprotokoll Alfabetisk register upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-5432/Ab/L0001
Lenke til Arkivportalen
Stattholderembetet 1810-1814, 2. kontor (Kontor B) Ab: Referatprotokoller (RPB)
L0001: Referatprotokoll, j.nr. 1-290, l.nr. 1-347
Annen kilde nr. 1/02.12.1810 - 06.04.1811 - Referatprotokoll, j.nr. 1-290, l.nr. 1-347. Med register. Møteprotokoller Eidsvoll 1814 Statlige arkiver Særnorske sentralinstitusjoner inntil 1814