Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Quisling, Vidkun

Tillegg mottatt fra Knud Rasmussen Selskabet, Danmark
Vidkuns barndom Tre brev fra Vidkun Quisling til foreldrene etc. 1894-1901 2
Brev til drengen Vidkun Brev til og fra forskjellige familiemedlemmer 1896-1903 11
Kort til og fra Vidkun Quisling Bl.a. seks postkort til foreldre og søsken 1905-1923 43
Brev fra Arne Quisling til Vidkun Quisling 1915 56
Den unge Vidkun og den voksne Ti brev fra Vidkun Quisling til foreldrene 1906-1919 62
Quislings brev fra Russland 1918 Sju brev til foreldre og søsken m.fl. 1918 101
Quislings brev fra Helsinki 1919 Fem brev til foreldre og søsken 1919 137
Ni brev fra Vidkun Quisling til foreldrene 1925-1926 155
Brev fra statsminister Knudsen til prost Quisling 1918 184
Brev fra Maria Quisling til svigerfaren 1929 194
Vidkun Quislingskarakterbøker Gymnasiets 1ste klasse 1902-1903 200
Vidkun Quislingskarakterbøker Middelskolens 1ste klasse 1898-1899 220
Vidkun Quislingskarakterbøker Middelskolens 2den klasse 1899-1900 238
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0750/K/L0001
Lenke til Arkivportalen
Quisling, Vidkun K: Tillegg mottatt fra Knud Rasmussen Selskabet, Danmark
L0001: Brev til og fra Vidkun Quisling samt til og fra andre medlemmer av familien Quisling + karakterbøker
Annen kilde 1894 - 1929 - Materiale fra Knud Rasmussen Selskabet, Danmark. Brev til og fra Vidkun Quisling samt til og fra andre medlemmer av familien Quisling. Vidkun Quislings karakterbøker. Brev og korrespondanse 2. verdenskrig Skolevesen Privatarkiver Personarkiver