Innhold
Deler av arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise det klausulerte innholdet.
Visningsvalg:

Riksarkivet


Quisling, Vidkun

Materiale fra Norges Hjemmefrontmuseum
Skinnmappen som inneholder almanakkene 2
1. Dagbok 1922 5
2. Den 7de Sans, Dagbok 1925 91
3. Agenda Bijou 1926 174
4. Agenda Mignon 1927 278
5. Den 7de Sans, Dagbok 1929 Med løst notisark og blyant 345
6. Den 7de Sans, Dagbok 1929 Lite benyttet 431
7. Den 7de Sans, Dagbok 1930 516
8. Den 7de Sans, Dagbok 1931 601
9. Den 7de Sans, Dagbok 1932 686
10. Den 7de Sans, Dagbok 1933 771
11. Den 7de Sans, Dagbok 1934 Med løse ark 854
12. Den 7de Sans, Dagbok 1935 940
13. Den 7de Sans, Dagbok 1936 1025
14. Den 7de Sans, Dagbok 1937 1110
15. Den 7de Sans, Dagbok 1938 1195
16. Den 7de Sans, Dagbok 1939 1281
17. Den 7de Sans, Dagbok 1941 Ubenyttet, men med ett avisklipp 1366
18. Ny Dag Lomme-almanakk 1941 1485
19. Den 7de Sans, Dagbok 1941 1572
20. Ny Dag Lomme-almanakk 1942 Innpregede initialer V.Q. 1663
21. Ny Dag Lomme-almanakk 1942 Innpregede initialer H.G. 1735
22. Ny Dag Lomme-almanakk 1944 Innpregede initialer V.Q. 1844
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/PA-0750/H/L0001
Lenke til Arkivportalen
Quisling, Vidkun H: Materiale fra Norges Hjemmefrontmuseum
L0001: 7. sanser (lomme-almanakker) med Quislings egenhendige innførsler. 22 stk. i skinnmappe
Annen kilde nr. 1 /1922 - 1944 - 7. sanser (lomme-almanakker) med Quislings egenhendige innførsler. 22 stk. i skinnmappe. Nr. 21 tilhørte ikke Quisling. Dagbøker 2. verdenskrig Arkivverkets vårslipp 2010-2015 Privatarkiver Personarkiver