Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


PA 1513 - Norsk Vacuum Oil Company A/S

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Konstituerende generalforsamling 1918.04.27 1
Vedtekter 1918.04.27 2-3
Styremøte 1918.04.27 4-5
Generalforsamling 1919.05.05 6-7
Styremøter Mai til desember 1919 10-11
Generalforsamling 1920.05.04 12-13
Styremøte 1920.05.05 14-15
Styremøte september Generalforsamling mai 1920-1921 16-17
Styremøter Mai til oktober 1921 20-21
Generalforsamling 1922.04.10 24-25
Styremøte 1922.08.23 26-27
Generalforsamling 1923.04.10 28-29
Generalforsamling 1924.04.29 30-31
Styremøte 1924.04.29 32-33
Generalforsamling 1925.04.27 34-35
Styremøte 1925.05.29 36-37
Generalforsamling 1926.04.22 38-39
Styremøte 1926.04.22 42-43
Styremøte 1926.09.20 44-45
Generalforsamling 1927.04.25 46-47
Styremøte Juni til oktober 1927 48-49
Styremøte 1928.04.28 50-51
Generalforsamling 1928.04.30 52-53
Generalforsamling 1929.04.29 54-55
Styremøte 1929.04.29 56-57
Generalforsamling 1930.04.14 58-59
Styremøte februar Generalforsamling april 1931 62-63
Styremøte April til februar 1931-1932 66-67
Generalforsamling 1932.04.22 68-69
Styremøter April til desember 1932 70-71
Styremøte januar Generalforsamling mars 1933 72-73
Styremøte 1933.03.31 74-75
Styremøter Desember til februar 1933-1934 76-77
Generalforsamling 1934.04.20 78-79
Styremøte 1934.04.20 80-81
Styremøter September til desember 1934 82-83
Styremøte februar Generalforsamling april 1935 84-85
Styremøter April til desember 1935 86-87
Styremøte desember Generalforsamling april 1935-1936 88-89
Styremøter April til januar 1936-1937 92-93
Styremøter Desember til januar 1936-1937 94-95
Styremøte februar og april Generalforsamling april 1937 96-97
Styremøter Juni til august 1937 100-101
Styremøter November til januar 1937-1938 102-103
Styremøte januar Generalforsamling januar 1938 104-105
Styremøter Januar til mai 1938 108-109
Ekstraordinær generalforsamling Styremøte juni 1938 110-111
Ekstraordinær generalforsamling Styremøte januar 1938-1939 112-113
Styremøte februar Generalforsamling april 1939 114-115
Styremøter april til juni Ekstraordinær generalforsamling 1939 120-121
Styremøter November til februar 1939-1940 122-123
Generalforsamling 1940.04.16 124-125
Styremøter April 1940 128-129
Styremøte 1940.04.22 130-131
Styremøter April til juni 1940 132-133
Styremøte 1940.07.05 136-137
Styremøte 1940.07.09 138-139
Styremøte 1940.10.29 140-141
Styremøte 1940.11.12 142-143
Styremøte 1941.01.06 144-145
Styremøter Januar til februar 1941 146-147
Styremøte 1941.03.04 148-149
Styremøter Mars 1941 150-151
Styremøte 1941.10.27 156-157
Styremøter Januar 1942 160-161
Generalforsamling 1942.03.24 162-163
Styremøter Mars til april 1942 164-165
Styremøte 1942.05.07 166-167
Styremøter Juni til august 1942 168-169
Styremøte 1943.02.08 170-171
Styremøte 1943.03.16 172-173
Styremøter Juli til november 1943 174-175
Styremøter Mars til mars 1944-1945 176-177
Styremøte februar Generalforsamling august 1945-1946 Styremøte mars 178-179
Generalforsamling 1946.05.07 180-181
Styremøte 1946.05.31 184-185
Styremøter november og februar Generalforsamling april 1946-1947 186-187
Styremøter April til mai 1947 192-193
Styremøte 1947.11.04 194-195
Styremøter Desember til februar 1947-1948 196-197
Generalforsamling 1948.04.12 198-199
Styremøter April 1948 204-205
Ekstraordinær generalforsamling 1948.12.18 206-207
Styremøter Desember til februar 1948-1949 208-209
Gratifikasjon for etterlatte etter funksjonærer med 20 års tjeneste 1947 upaginert
Plan for pensjoner og gratifikasjoner ved død for funksjonærer 1933 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Stavanger SAST/A-101918/A/L0001
Lenke til Arkivportalen
PA 1513 - Norsk Vacuum Oil Company A/S A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001: "Generalforsamlings og styreprotokoll" fra 27/4-1918 til 6/4-1949
Annen kilde nr. 1/27.04.1918 - 06.04.1949 - "Generalforsamlings og styreprotokoll" fra 27/4-1918 til 6/4-1949. I denne boksen ligger også R 0001 "Statusbok" Møteprotokoller Industri Olje- og petroleumsindustri Privatarkiver Bedriftsarkiver