Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Danske Kanselli 1572-1799

Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Saker ekspedert ved åpent brev og missiv, Registre og tegnelser, Norske tegnelser
Kongebrev 1738 Januar 1a
Kongebrev 1738 Februar 23b
Kongebrev 1738 Mars 44b
Kongebrev 1738 April 61a
Kongebrev 1738 Mai 81a
Kongebrev 1738 Juni 102a
Kongebrev 1738 Juli 124a
Kongebrev 1738 August 129a
Kongebrev 1738 September 149b
Kongebrev 1738 Oktober 154b
Kongebrev 1738 November 173a
Kongebrev 1738 Desember 183b
Kongebrev 1739 Januar 201a
Kongebrev 1739 Februar 223a
Kongebrev 1739 Mars 253a
Kongebrev 1739 April 285b
Kongebrev 1739 Mai 300b
Kongebrev 1739 Juni 332a
Kongebrev 1739 Juli 345a
Kongebrev 1739 August 378a
Kongebrev 1739 September 397a
Kongebrev 1739 Oktober 408b
Kongebrev 1739 November 420a
Kongebrev 1739 Desember 448b
Kongebrev 1740 Januar 469a
Kongebrev 1740 Februar 489b
Kongebrev 1740 Mars 504b
Kongebrev 1740 April 518b
Kongebrev 1740 Mai 557a
Kongebrev 1740 Juni 571b
Kongebrev 1740 Juli 608b
Kongebrev 1740 August 643a
Kongebrev 1740 September 665a
Kongebrev 1740 Oktober 690a
Kongebrev 1740 November 712b
Kongebrev 1740 Desember 729b
Adressatregister upaginert
Sak- og personregister upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-3023/F/Fc/Fca/Fcab/L0028
Lenke til Arkivportalen
Danske Kanselli 1572-1799 F: Kongelig resolusjon og ekspedisjon
Fc: Saker ekspedert ved åpent brev og missiv
Fca: Registre og tegnelser
Fcab: Norske tegnelser L0028: Norske tegnelser
Danske kanselli, norske tegnelser nr. 28 /1738 - 1740 - Norske tegnelser Kongebrev, supplikker og innlegg Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner