Innhold
Visningsvalg:

Innholdsfortegnelse


Kongebrev 1763 Januar 1a
Kongebrev 1763 Februar 15b
Kongebrev 1763 Mars 40a
Kongebrev 1763 April 56b
Kongebrev 1763 Mai 89b
Kongebrev 1763 Juni 109a
Kongebrev 1763 Juli 128a
Kongebrev 1763 August 145b
Kongebrev 1763 September 167a
Kongebrev 1763 Oktober 188a
Kongebrev 1763 November 208b
Kongebrev 1763 Desember 226a
Kongebrev 1764 Januar 252a
Kongebrev 1764 Februar 271a
Kongebrev 1764 Mars 286a
Kongebrev 1764 April 305b
Kongebrev 1764 Mai 321b
Kongebrev 1764 Juni 342a
Kongebrev 1764 Juli 370a
Kongebrev 1764 August 411a
Kongebrev 1764 September 420b
Kongebrev 1764 Oktober 439b
Kongebrev 1764 November 455b
Kongebrev 1764 Desember 481b
Kongebrev 1765 Januar 516a
Kongebrev 1765 Februar 534b
Kongebrev 1765 Mars 551b
Kongebrev 1765 April 575a
Kongebrev 1765 Mai 597a
Kongebrev 1765 Juni 630a
Kongebrev 1765 Juli 651b
Kongebrev 1765 August 675b
Kongebrev 1765 September 705a
Kongebrev 1765 Oktober 732a
Kongebrev 1765 November 757a
Kongebrev 1765 Desember 782b
Kongebrev 1766 1. - 14. januar 818b
Alfabetisk register Forside upaginert
Alfabetisk register A - G upaginert
Alfabetisk register H - L upaginert
Alfabetisk register M - P upaginert
Alfabetisk register R - Ø upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-3023/F/Fc/Fca/Fcaa/L0042
Lenke til Arkivportalen
EA-3023: Danske Kanselli 1572-1799
F: Kongelig resolusjon og ekspedisjon
Fc: Saker ekspedert ved åpent brev og missiv
Fca: Registre og tegnelser
Fcaa: Norske registre
L0042: Norske registre
Danske kanselli, norske registre nr. 42 /1763 - 10.01.1766 - Norske registre Kongebrev, supplikker og innlegg Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner