Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Danske Kanselli 1572-1799

Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Saker ekspedert ved åpent brev og missiv, Registre og tegnelser, Norske registre
Kongebrev 1746 August 1a
Kongebrev 1746 September 25b
Kongebrev 1746 Oktober 54a
Kongebrev 1746 November 67b
Kongebrev 1746 Desember 94b
Kongebrev 1747 Januar 131a
Kongebrev 1747 Februar 153a
Kongebrev 1747 Mars 194b
Kongebrev 1747 April 239b
Kongebrev 1747 Mai 274b
Kongebrev 1747 Juni 311b
Kongebrev 1747 Juli 352b
Kongebrev 1747 August 385a
Kongebrev 1747 September 421a
Kongebrev 1747 Oktober 454a
Kongebrev 1747 November 494a
Kongebrev 1747 Desember 517b
Kongebrev 1748 Januar 547a
Kongebrev 1748 Februar 566a
Kongebrev 1748 Mars 594b
Kongebrev 1748 April 621a
Kongebrev 1748 Mai 644b
Kongebrev 1748 Juni 689b
Kongebrev 1748 Juli 706a
Kongebrev 1748 August 731b
Kongebrev 1748 September 768a
Kongebrev 1748 Oktober 788a
Kongebrev 1748 November 818b
Kongebrev 1748 Desember 858b
Alfabetisk register Forside upaginert
Alfabetisk register A - G upaginert
Alfabetisk register H - O upaginert
Alfabetisk register P - V/W upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-3023/F/Fc/Fca/Fcaa/L0035
Lenke til Arkivportalen
Danske Kanselli 1572-1799 F: Kongelig resolusjon og ekspedisjon
Fc: Saker ekspedert ved åpent brev og missiv
Fca: Registre og tegnelser
Fcaa: Norske registre L0035: Norske registre
Danske kanselli, norske registre nr. 35/12.08.1746 - 1748 - Norske registre -