Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Danske Kanselli 1572-1799

Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Saker ekspedert ved åpent brev og missiv, Registre og tegnelser, Norske registre
Kongebrev 1726 Januar 1a
Kongebrev 1726 Februar 13a
Kongebrev 1726 Mars 45b-46a
Kongebrev 1726 April 63b
Kongebrev 1726 Mai 90a
Kongebrev 1726 Juni 117a
Kongebrev 1726 Juli 135b
Kongebrev 1726 August 166b
Kongebrev 1726 September 185a
Kongebrev 1726 Oktober 206a
Kongebrev 1726 November 223a
Kongebrev 1726 Desember 241a
Kongebrev 1727 Januar 263b
Kongebrev 1727 Februar 289b
Kongebrev 1727 Mars 309b
Kongebrev 1727 April 331a
Kongebrev 1727 Mai 352a
Kongebrev 1727 Juni 381b
Kongebrev 1727 Juli 421a
Kongebrev 1727 August 439a
Kongebrev 1727 September 464b
Kongebrev 1727 Oktober 481b
Kongebrev 1727 November 493b
Kongebrev 1727 Desember 499b
Kongebrev 1728 Januar 520b
Kongebrev 1728 Februar 549a
Kongebrev 1728 Mars 579b
Kongebrev 1728 April 606a
Kongebrev 1728 Mai 636a
Kongebrev 1728 Juni 658b
Kongebrev 1728 Juli 673b
Kongebrev 1728 August 697b
Kongebrev 1728 September 746a
Kongebrev 1728 Oktober 769a
Kongebrev 1728 November 780a
Kongebrev 1728 Desember 812b
Alfabetisk register A - G upaginert
Alfabetisk register H - O upaginert
Alfabetisk register P - Z upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-3023/F/Fc/Fca/Fcaa/L0025
Lenke til Arkivportalen
Danske Kanselli 1572-1799 F: Kongelig resolusjon og ekspedisjon
Fc: Saker ekspedert ved åpent brev og missiv
Fca: Registre og tegnelser
Fcaa: Norske registre L0025: Norske registre
Danske kanselli, norske registre nr. 25/1726 - 1728 - Norske registre -