Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Danske Kanselli 1572-1799

Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Saker ekspedert ved åpent brev og missiv, Registre og tegnelser, Norske registre
Tittelblad upaginert
Kongebrev 1720 Januar 1a
Kongebrev 1720 Februar 19b
Kongebrev 1720 Mars 41b
Kongebrev 1720 April 57a
Kongebrev 1720 Mai 81a
Kongebrev 1720 Juni 96b
Kongebrev 1720 Juli 119b
Kongebrev 1720 August 135a
Kongebrev 1720 September 156a
Kongebrev 1720 Oktober 162a
Kongebrev 1720 November 184a
Kongebrev 1720 Desember 195b
Kongebrev 1721 Januar 210a
Kongebrev 1721 Februar 224b
Kongebrev 1721 Mars 235b
Kongebrev 1721 April 259a
Kongebrev 1721 Mai 275a
Kongebrev 1721 Juni 313a
Kongebrev 1721 Juli 340b
Kongebrev 1721 August 359b
Kongebrev 1721 September 379b
Kongebrev 1721 Oktober 388b
Kongebrev 1721 November 398b
Kongebrev 1721 Desember 414b
Kongebrev 1722 Januar 434a
Kongebrev 1722 Februar 459a
Kongebrev 1722 Mars 475b
Kongebrev 1722 April 493b
Kongebrev 1722 Mai 521b
Kongebrev 1722 Juni 544b
Kongebrev 1722 Juli 564b
Kongebrev 1722 August 587b
Kongebrev 1722 September 607a
Kongebrev 1722 Oktober 629a
Kongebrev 1722 November 652b
Kongebrev 1722 Desember 672b
Alfabetisk register A - G upaginert
Alfabetisk register H - O upaginert
Alfabetisk register P - U/W upaginert
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/EA-3023/F/Fc/Fca/Fcaa/L0023
Lenke til Arkivportalen
Danske Kanselli 1572-1799 F: Kongelig resolusjon og ekspedisjon
Fc: Saker ekspedert ved åpent brev og missiv
Fca: Registre og tegnelser
Fcaa: Norske registre L0023: Norske registre
Danske kanselli, norske registre nr. 23/1720 - 1722 - Norske registre -