Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Modums Blaafarveværk

2. PERIODE, Møter, styring, kontrakter
Fortegnelse over akkorder Avsluttet 30. sep. 1826 for året 1827 2
Fortegnelse over akkorder Avsluttet 27. okt. 1827 for året 1828 12
Fortegnelse over akkorder Avsluttet 30. aug. 1828 for året 1829 43
Fortegnelse over akkorder Avsluttet 31. okt. 1829 for året 1830 54
Fortegnelse over akkorder Avsluttet 31. aug. 1830 for året 1831 65
Diverse akkorder 1833-1841 69
Utskrift av Modums auksjonsprotokoll 1828 82
Utskrift av Modums auksjonsprotokoll 1829 90
Utskrift av Modums auksjonsprotokoll 1830 106
Utskrift av Modums auksjonsprotokoll 1831 110
Utskrift av Modums auksjonsprotokoll 1835 128
Fortegnelse over leveranser som skal bortlisiteres Forretning 27. juni 1829 for året 1830 140
Fortegnelse over leveranser som skal bortlisiteres Forretning 31. oktober 1829 for året 1830 148
Fortegnelse over leveranser som skal bortlisiteres Forretning 17. juli 1830 for året 1831 155
Fortegnelse over leveranser som skal bortlisiteres Forretning 17. september 1831 for året 1832 168
Fragment av kontraktsprotokoll 1830-1832 182
Diverse 186
Oppgave over transporter m.m., forrettet i 1830 193
Fortegnelse over materialleveranser, transporter For året 1832 196
Fortegnelse over materialleveranser, transporter For året 1833 200
Fortegnelse over materialleveranser, transporter For året 1834 210
Fortegnelse over leveranser som skal bortlisiteres For året 1841 216
Fortegnelse over leveranser som skal bortlisiteres For året 1842 221
Fortegnelse over leveranser som skal bortlisiteres For året 1843 223
Fortegnelse over leveranser som skal bortlisiteres For året 1846 225
Fortegnelse over leveranser som skal bortlisiteres For året 1847 228
Fortegnelse over leveranser som skal bortlisiteres For året 1848 231
Fortegnelse over leveranser som skal bortlisiteres Diverse 242
Tømmerakkorder 1835-1837 245
Kildeinformasjon
Riksarkivet RA/PA-0157/G/Ga/L0063
Lenke til Arkivportalen
Modums Blaafarveværk G: 2. PERIODE
Ga: Møter, styring, kontrakter
L0063:
Annen kilde nr. 63/1827 - 1849 - Diverse: Akkorder, licitations-Forretning (Auctionsprotokoll), tømmer. Industri Bergverk og gruvedrift Privatarkiver Bedriftsarkiver