Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Trondheim politikammer

Emigrantprotokoller
Emigranter 1893 upaginert
Emigranter 1894 upaginert
Emigranter 1895 upaginert
Kildeinformasjon
Statsarkivet i Trondheim SAT/A-1887/1/32/L0010
Lenke til Arkivportalen
Trondheim politikammer 32: Emigrantprotokoller
L0010: Emigrantprotokoll IXb 19.04-23.09
Emigrantprotokoll nr. 9b/19.04.1893 - 23.09.1895 - - Personopplysninger Emigrasjon og flytting Statlige arkiver Politi og lensmenn