Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Fattigvesenet

Hjemstavnsregistre
Hjemstavnsregister A - Aa 2
Hjemstavnsregister B 20
Hjemstavnsregister C 28
Hjemstavnsregister D 29
Hjemstavnsregister E 32
Hjemstavnsregister F 40
Hjemstavnsregister G 44
Hjemstavnsregister H 51
Hjemstavnsregister I - J 74
Hjemstavnsregister K 95
Hjemstavnsregister L 110
Hjemstavnsregister M 121
Hjemstavnsregister N 127
Hjemstavnsregister O 136
Hjemstavnsregister P 150
Hjemstavnsregister R 160
Hjemstavnsregister S 164
Hjemstavnsregister T 176
Hjemstavnsregister U 182
Hjemstavnsregister V - W 183
Hjemstavnsregister Ø 187
Hjemstavnsregister Y 189
Hjemstavnsregister Z 190
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv Oslo byarkiv OBA/A-20045/Fb/L0035
Lenke til Arkivportalen
Fattigvesenet Fb: Hjemstavnsregistre
L0035: Hjemstavnsregister
Hjemstavnsprotokoll nr. 35 /1916 - Hjemstavnsregister Hjemstavnsprotokoller Personopplysninger Kommunale arkiver Fattigvesen