Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Fattigvesenet

Hjemstavnsregistre
Hjemstavnsregister A - Aa 2
Hjemstavnsregister B 25
Hjemstavnsregister C 37
Hjemstavnsregister D 38
Hjemstavnsregister E 42
Hjemstavnsregister F 53
Hjemstavnsregister G 57
Hjemstavnsregister H 68
Hjemstavnsregister I - J 95
Hjemstavnsregister K 125
Hjemstavnsregister L 147
Hjemstavnsregister M 160
Hjemstavnsregister N 169
Hjemstavnsregister O 181
Hjemstavnsregister P 200
Hjemstavnsregister R 211
Hjemstavnsregister S 216
Hjemstavnsregister T 233
Hjemstavnsregister U 242
Hjemstavnsregister V - W 243
Hjemstavnsregister Y - Z 248
Hjemstavnsregister Ø 249
Hjemstavnsregister S forts. 251
Hjemstavnsregister R forts. 253
Hjemstavnsregister S forts. 254
Hjemstavnsregister B forts. 255
Hjemstavnsregister O forts. 256
Hjemstavnsregister D forts. 257
Hjemstavnsregister H forts. 258
Hjemstavnsregister E forts. 259
Hjemstavnsregister V - W forts. 260
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv OBA/A-20045/Fb/L0033
Lenke til Arkivportalen
Fattigvesenet Fb: Hjemstavnsregistre
L0033: Hjemstavnsregister
Hjemstavnsprotokoll nr. 33/1914 - Hjemstavnsregister Hjemstavnsprotokoller Personopplysninger Kommunale arkiver Fattigvesen