Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Fattigvesenet

Hjemstavnsregistre
Hjemstavnsregister A - Aa 2
Hjemstavnsregister B 25
Hjemstavnsregister C 38
Hjemstavnsregister D 39
Hjemstavnsregister E 42
Hjemstavnsregister F 54
Hjemstavnsregister G 59
Hjemstavnsregister H 68
Hjemstavnsregister I - J 97
Hjemstavnsregister K 121
Hjemstavnsregister L 140
Hjemstavnsregister M 154
Hjemstavnsregister N 162
Hjemstavnsregister O 172
Hjemstavnsregister P 191
Hjemstavnsregister R 200
Hjemstavnsregister S 205
Hjemstavnsregister T 220
Hjemstavnsregister U 229
Hjemstavnsregister V - W 230
Hjemstavnsregister Y - Z 235
Hjemstavnsregister Ø 236
Hjemstavnsregister S forts. 237
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv Oslo byarkiv OBA/A-20045/Fb/L0032
Lenke til Arkivportalen
Fattigvesenet Fb: Hjemstavnsregistre
L0032: Hjemstavnsregister
Hjemstavnsprotokoll nr. 32 /1913 - Hjemstavnsregister Hjemstavnsprotokoller Personopplysninger Kommunale arkiver Fattigvesen