Innhold
Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Fattigvesenet

Hjemstavnsregistre
Hjemstavnsregister A - Aa 2
Hjemstavnsregister B 20
Hjemstavnsregister C 30
Hjemstavnsregister D 31
Hjemstavnsregister E 34
Hjemstavnsregister F 44
Hjemstavnsregister G 48
Hjemstavnsregister H 58
Hjemstavnsregister I - J 83
Hjemstavnsregister K 106
Hjemstavnsregister L 125
Hjemstavnsregister M 137
Hjemstavnsregister N 145
Hjemstavnsregister O 155
Hjemstavnsregister P 172
Hjemstavnsregister R 183
Hjemstavnsregister S 187
Hjemstavnsregister T 202
Hjemstavnsregister U 210
Hjemstavnsregister V - W 211
Hjemstavnsregister Y - Z 215
Hjemstavnsregister Ø 216
Hjemstavnsregister W forts. 218
Hjemstavnsregister S forts. 219
Hjemstavnsregister D forts. 220
Kildeinformasjon
Oslo byarkiv OBA/A-20045/Fb/L0029
Lenke til Arkivportalen
Fattigvesenet Fb: Hjemstavnsregistre
L0029: Hjemstavnsregister
Hjemstavnsprotokoll nr. 29/1910 - Hjemstavnsregister Hjemstavnsprotokoller Personopplysninger Kommunale arkiver Fattigvesen